Litt om 3D-visualisering

3D visualisering er en effektiv måte å selge et produkt på før det er ferdig.
Mange synes det er vanskelig å få en forståelse av romslighet ut i fra klassisk arkitekttegninger, her kan 3D-visualisering være den riktige løsningen.

3D bilder kan være nødvendig å vise frem planer, eller ta et prosjekt med på utstilling, uten å ta med varen. Noen ganger illustrer en enkel 3D-rendering bedre funksjonalitet enn en et faktisk bilde. 3D-gjengivelser kan sees fra alle vinkler, og de kan gjøres gjennomsiktig eller kuttet, slik at du ser kuttet.

3D-visualiseringer kan bidra i den kreative prosessen, når det er vanskelig å se det ferdige produktet separat.

For salg via eiendomsmegler

3D-plott er relevant for salget ved hjelp av en eiendomsmegler. Når folk går ut og investerer i nye bygg, er det viktig at de får muligheten til å se en 3D-presentasjon, da mange ikke kan se gjennom 2D.

3D-bildene blir levert som “jpg-filer” eller “tif-filer” slik at eiendomsmegler lett kan laste opp bildene.

Prosessen

Du sender dine 2D-tegninger, DWG-filer, skisser, utkast eller lignende. Vi ser på det, vurdere omfanget og returnerer med en pris.
Fase 1

Selve opptegningen i 3D ut fra mottatt materiell. Denne fasen tar vanligvis lengst tid.

Fase 2

Her må de rette vinklene velges og refleksjoner og belysning bestemmes . Etter det er 3D-tegningen klar for å gjengis og eksporteres i høy oppløsning. Dette er en tungvint og tidkrevende prosess for datamaskinen, så det er om å finne de rette proporsjonene av refleks og belysning før prosessen begynner.

Den siste fasen

Her skal 3D-bildet bearbeides i et bilderedigeringsprogram slik at det får riktig inntrykk. Det vil si at fargetonene justeres og elementer settes inn. Til slutt får du et svært troverdig resultat.