3D Visualisering

Litt om 3D-visualisering

3D visualisering er en effektiv måte å selge et produkt på før det er ferdig. Mange synes det er vanskelig å få en forståelse av romslighet ut i fra klassisk arkitekttegninger, her kan 3D-visualisering være den riktige løsningen.

3D bilder kan være nødvendig å vise frem planer, eller ta et prosjekt med på utstilling, uten å ta med varen. Noen ganger illustrer en enkel 3D-rendering bedre funksjonalitet enn en et faktisk bilde. 3D-gjengivelser kan sees fra alle vinkler, og de kan gjøres gjennomsiktig eller kuttet, slik at du ser kuttet.

3D-visualiseringer kan bidra i den kreative prosessen, når det er vanskelig å se det ferdige produktet separat.

For salg via eiendomsmegler

3D-plott er relevant for salget ved hjelp av en eiendomsmegler. Når folk går ut og investerer i nye bygg, er det viktig at de får muligheten til å se en 3D-presentasjon, da mange ikke kan se gjennom 2D.

3D-bildene blir levert som «jpg-filer» eller «tif-filer» slik at eiendomsmegler lett kan laste opp bildene.

Prosessen

1. Du sender dine 2D-tegninger, DWG-filer, skisser, utkast eller lignende. Vi ser på det, vurdere omfanget og returnerer med en pris.

2. Fase 1 er selve opptegningen i 3D ut fra mottatt materiell. Denne fasen tar vanligvis lengst tid.

3. Fase 2. Her må de rette vinklene velges, og refleksjoner og belysning bestemmes . Etter det er 3D-tegningen klar for å gjengis og eksporteres i høy oppløsning. Dette er en tungvint og tidkrevende prosess for datamaskinen, så det er om å finne de rette proporsjonene av refleks og belysning før prosessen begynner.

4. Den siste fasen. Her skal 3D-bildet bearbeides i et bilderedigeringsprogram slik at det får riktig inntrykk. Det vil si at fargetonene justeres og elementer settes inn. Til slutt får du et svært troverdig resultat.

3D Norge skal være det foretrukne visualiseringsbyrået blant norske meglere, byggmestere og eiendomsutviklere.